HMS-tjenester

Hvis du og virksomheten din ønsker å bli kunde med tilknytning til UNIVI Bedriftshelsetjeneste, eller hvis du ønsker å kjøpe enkelttjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller e-post. Ytterligere informasjon om UNIVI Bedriftshelsetjeneste får du i et kontaktmøte der vi også blir enige om leveringsavtale og pris.

Helse

- Helseundersøkelser
- Legekonsultasjoner
- Yrkesvaksinasjon

Kartlegginger

- Arbeidsmiljøkartlegging
- Vernerunder
- Risikovurdering

Sykefravær

- Deltakelse dialogmøte
- Arbeidsplasskartlegging
- Råd/veiledning forebygging

Inneklima

- Inneklimamålinger
- Radonmåling
- Støymåling

Konflikthåndtering

- Mekling mellom parter
- Klagevurdering
- Faktaundersøkelse

HMS-system

- Rutineutarbeidelse
- Implementering av rutiner
- Systemrevisjon

Møtedeltakelse

- Arbeidsmiljøutvalgsmøter
- Møter AKAN-utvalg
- Personalmøter

Veiledning

- Arbeidsmiljøspørsmål
- Bruk av verneutstyr
- Arbeidsmiljøloven/forskrifter

 

Spørsmål om våre tjenester?

Ring oss på 76110520 eller kontakt oss via denne siden