TEMAKURS: Konflikthåndtering og saksbehandling av klage og varsel


DATO: 29. april 2019
TID    : 08:30 - 15:00
STED: Kulturfabrikken Sortland - kursrom Hermetikken


MÅLGRUPPE:
Arbeidsgivere, ledere på alle nivåer, HR-medarbeidere, HMS-ansvarlige, verneombud, tillitsvalgte og andre interesserte.

KURSINNHOLD:

 • NoVanskelige og komplekse personalsaker kan være ressurskrevende og innebære store tap for virksomhetene. Ledere på alle nivåer har behov for å vite hvordan man går fram når medarbeidere varsler om forhold som bryter med kravene i arbeidsmiljøloven. Det kan for eksempel være krenkende eller uakseptabel oppførsel, uløste konflikter mellom kolleger, uønsket seksuell oppmerksomhet, mobbing eller utstøting.

  Arbeidsgiver har ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte. Varsling og varslingsrutiner er nå et område med sterkt fokus. Forventningene er store til at arbeidsplassen har gode rutiner og retningslinjer på plass for å sikre en god og rettferdig håndtering av problemene.

  På dette kurset vil deltakerne lære systematisk behandling av de vanskelige sakene, i tråd med krav til god saksbehandling og i samsvar med arbeidsmiljøloven. Deltakerne vil lære et praktisk og teoretisk grunnlag for god håndtering av klager og varslinger. Kurset veksler mellom teoretisk opplæring og praktisk løsning av problemer. Det blir lagt vekt på beskrivelse av rolleutøvelse, ansvar og myndighet i samsvar med kravene i loven. Deltakerne vil etter endt kurs ha fått et verktøy til bruk for å forebygge og behandle de vanskelige sakene.

KURSLEDER: ELI RONGVED
Eli har lang erfaring i å undervise i emner rundt konflikt og konflikthåndtering. Hun er sertifisert faktaundersøker.


PÅMELDING: 

 • Telefon: 76110520 eller e-post: post@univi.no

 • Kursavgift: Kr. 2.450,- pr deltager inkl. enkel bevertning og lunsj Kr. 2.675,- for ikke tilknyttede virksomheter.

 • Påmeldingsfrist: 17. april med forbehold om ledige plasser.

 • Bindende påmelding.

 • Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp betales full deltakeravgift.

 • Betalt deltakeravgift kan fritt benyttes av andre i samme firma.

 • Det tas forbehold om at kurset kan bli avlyst ved for få påmeldte deltakere.