TEAMDAG - 2. november 2017


DATO : 2. november 2017
TID     : 08:30 - 15:00
STED  : Kulturfabrikken Sortland - Konferansesal LANTERNA


MÅLGRUPPE:
Ledere, mellomledere, HR-medarbeidere og HMS-ansvarlige. Verneombud, tillitsvalgte og andre interesserte. 

TEMADAGEN:
UNIVI`s temadag tar denne gangen for seg hvordan den enkeltes adferd både kan fremme og hemme konflikt. 
Kunnskap om hvordan man best løser situasjoner, før det utvikler seg til konflikt, er nyttig verktøy i verktøykassa.
Samtidig er det viktig å si i fra de gangene man opplever kritikkverdige forhold. 
Det å ha kunnskap om hva som ligger i begrepet kritikkverdige forhold, hvordan man skal varsle og hvordan et varsel skal følges opp, 
er avgjørende for utfallet for både den som varsler og arbeidsgiver som mottar varselet. 

TID INNHOLD
08:30 11:30 Rammer og forventninger i arbeidslivet. Hva påvirker adferden i arbeidslivet? Konfliktforebyggende rammer og adferd. v/Eli Rongved
11:30 12:15 Lunsj
12:15 15:00 Varsling og kritikkverdige forhold. Retten til å varsle. Prosedyre for varsling. Vern mot gjengjeldelse. Oppfølging av varsel. v/Øystein Sagen.

KURSHOLDERE:
Eli Rongved er spesialist i psykomotorisk fysioterapi og HMS-rådgiver. Hun har lang erfaring i å undervise i tematikken konflikt, og er sertifisert Faktaundersøker for håndtering av påstand om mobbing og trakassering.
Øystein Sagen er advokat og har arbeidsrett som ett av sine hovedarbeidsområder.  Øystein har tilleggsutdanning innenfor bedriftsøkonomi, organisasjonsteori og konflikthåndtering. Han er godkjent mekler.


PÅMELDING: 

  • Kr 1650,- pr deltager inkl. lunsj og bevertning gjennom dagen.
    • Ved 5 eller flere påmeldinger fra samme bedrift Kr. 1500,-
    • Ved 10 eller flere Kr. 1350,-
  • Påmeldingsfrist; frem til 27. oktober, såfremt det er ledige plasser.
  • Bindende påmelding. 
  • Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp betales full deltakeravgift.
  • Betalt deltakeravgift kan fritt benyttes av andre i samme firma.
  • Det tas forbehold om at kurset kan bli avlyst ved for få påmeldte deltakere.