Dette er UNIVI

UNIVI Bedriftshelsetjeneste er en moderne, fremadrettet virksomhet som hovedsakelig betjener bedrifter i Lofoten og Vesterålen, men som også har oppdragsgivere flere steder rundt i Nord-Norge. Vi har kontor på Leknes i Lofoten og på Sortland i Vesterålen, men store deler av det aktive arbeidet foregår ute hos kundene.

En bedriftshelsetjeneste har en fri og uavhengig rolle, og skal bistå så vel arbeidsgiver som arbeidstaker på en nøytral og balansert måte, med utgangspunkt i gjeldende lov- og regelverk.

Vårt mål er å levere HMS-tjenester på et høyt faglig nivå i tett samarbeid med de virksomhetene som velger å benytte UNIVI som samarbeidspartner i sitt HMS-arbeid.


HMS-teamet

Ellen Val

ellen@univi.no
Daglig leder
HMS-rådgiver

Marit Skaue

marit@univi.no
Helsesekretær

Karin Muth-Johansen

karin@univi.no (i permisjon)
Sykepleier
HMS-rådgiver

Eli Rongved

eli@rongved.com
Psykomotorisk fysioterapeut
HMS-rådgiver

Gustaf Hvaring

gustaf@hvaringfysioterapi.no
Fysioterapeut
HMS-rådgiver

Tove Johansen

tove@univi.no
Sykepleier
HMS-rådgiver

Rune Steinum

post@univi.no
Bedriftslege

Torgeir Wiik

post@univi.no
Bedriftslege

Christian Bjørnstrøm

post@univi.no
Bedriftslege

Beate Bertheussen

beateberth@gmail.com
Ergoterapeut
HMS-rådgiver

Mikaela Backman

post@univi.no
Fysioterapeut

Mette Schrøder-Nielsen

mettehei@gmail.com
Fysioterapeut
HMS-rådgiver

Runar Kristensen

runar@univi.no
Sykepleier
HMS-rådgiver

Kirsten Tveter

post@univi.no
Fysioterapeut

Matias Olsen

post@univi.no
Fysioterapeut
 

 

UNIVI har i tillegg samarbeidsavtale med Først i Nord AS om levering av førstehjelpskurs og hjertestarterkurs og Atlas Helse og Miljøtjenester AS om psykologtjenester.

 

Mediehenvendelser

Ellen Val
950 57 016
ellen@univi.no

— 
All annen henvendelse til post@univi.no eller bruk kontaktformularet.

 

Kontaktformular