Fysioterapeut Matias Olsen

Nå kan alle bedrifter i Lofoten få hjelp fra fysioterapeut Matias Olsen gjennom UNIVI Bedriftshelsetjeneste.
Tenker du at det kunne vært en god ide å få en fysioterapeut akkurat til din bedrift? 

UNIVI fysioterapeut Matias Olsen.JPG

Matias Olsen

Fysioterapeut hos UNIVI

Matias Olsen er utdannet fysioterapeut og vil nå i tett samarbeid med UNIVI Bedriftshelsetjeneste tilby:

A) Dataarbeidsplassen
Minikurs på 3 timer spesielt tilpasset ansatte som har dataarbeidsplass. Fokus på fysisk tilrettelegging, men tar også for seg psykososiale faktorer som kjennetegner en dataarbeidsplass. Informasjon om databrille.

B) Rygg, nakke og skulderskolen
Noen yrkesgrupper har en mer krevende fysisk arbeidshverdag enn andre. For å kunne beholde og forebygge helseplager og helseskader, gir fysioterapeut Matias en praktisk innføring i gode teknikker og en teoretisk innføring i hvorfor plager og skader kommer som følge av feil bruk av kroppen. Dette kurset egner seg godt for elektrikere, tømrere, helsearbeidere, mekanikere, vaktmestere, ansatte i fiskeindustrien, etc. Gjennomføres som bedriftsinternt kurs på 4 timer.

C) Individuell arbeidsplasskartlegging
Helhetlig kartlegging av arbeidsplassen for enkeltansatt som har helseplager som kan skyldes forhold som trenger tilrettelegging. Rapport i etterkant av kartleggingen vil gi råd, både til den ansatte og arbeidsgiver, om mulige tilrettelegginger som vil bedre arbeidssituasjonen for den ansatte.

UNIVI fysioterapeut Matias Olsen

D) Individuell Grønn Resept
Et aktivitetstilbud i arbeidstiden for ansatte med sammensatte helseplager.
Sett i et forebyggende perspektiv, eller i en fase for å komme delvis eller helt tilbake på jobb ved sykefravær.
Tilbudet går over 4 uker med totalt 8 timer, hvor Matias gir individuell tilpasset aktivitetstilbud etter gjennomført individuell kartlegging. 
Målsettingen er å gi den enkelte veiledning, motivasjon og noen å gjennomføre fysisk aktivitet sammen med. Tilbudet kan forlenges etter 4 uker.

E) Kollektiv Grønn Resept
Et aktivitetstilbud i arbeidstiden for en gruppe av ansatte som skal gi både opplæring og motivasjon. Tilbudet gis i et forebyggende perspektiv, der man lærer blant annet å løse opp spente muskler, hvordan man gir muskelen energi og hvordan vedlikeholde bevegeligheten.
I tillegg lærer fysioterapeut Matias bort mange gode råd i forhold til å spre glede og trivsel i en hektisk arbeidshverdag. Tilbudet går over 4 uker med totalt 12 timer, hvor han gir kollektiv tilpasset aktivitetstilbud etter nærmere avtale. 

Andre ønskede temaer?
Har du og din virksomhet ønske om annen tematikk enn det som er nevnt over, da er det bare å ta kontakt så finner vi sammen en god løsning.

Støtte
Alle virksomheter som er IA-virksomheter kan søke om BHT-honorar fra NAV på 667,- pr time i inntil 6 timer pr. tilfelle ved individuelle tiltak. Det kan også søkes om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd som dekkes med minimum 290,- pr. deltaker pr. kurs.
UNIVI Bedriftshelsetjeneste kan bistå din virksomhet i å søke NAV om nevnte midler. 

Ta kontakt på telefon 76110520 eller send en e-post til post@univi.no for nærmere informasjon.