TEMA: Søvn, søvnkvalitet og søvnproblemer


DATO: 12. desember 2017
TID    : 12:00 - 15:00
STED: Nordlaks Produkter, Stokmarknes (virksomhetens lokaler)


MÅLGRUPPE:
Ledere, verneombud, helsepersonell, skift- og nattarbeidere samt andre som ønsker kunnskap om søvn, søvnkvalitet og søvnproblemer. 

KURSINNHOLD:

 • Normal søvn - basale mekanismer ved søvn og døgnregulering. 
 • Søvn/døgnrytmeforstyrrelse ved skiftarbeide - inkludert helserisiko. 
 • De vanligste søvnlidelsene. 
 • Praktiske råd om å takle stadige endringer i døgnet. 
 • Hvordan oppnå bedre søvnkvalitet. 
 • Lett innføring i medikamentell og ikke medikamentell behandling.

KURSHOLDERE:
Kurset gjennomføres av UNIVI Bedriftshelsetjeneste. Foreleser er lege Christian Bjørnstrøm og sykepleier Tove Johansen.


PÅMELDING: 

 • Telefon: 76110520 eller e-post: post@univi.no
 • Kursavgift: 1.200,- pr deltaker inkl. kaffe og frukt.
 • Påmeldingsfrist: Frem til 11. sesember, såfremt det er ledige plasser.
 • Bindende påmelding. 
 • Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp betales full deltakeravgift.
 • Betalt deltakeravgift kan fritt benyttes av andre i samme firma.
 • Det tas forbehold om at kurset kan bli avlyst ved for få påmeldte deltakere.