Kurs: HMS-kurs for ledere


DATO: 6. mars 2018
TID    : 09:00 - 16:00
STED: Kulturfabrikken, Sortland - Hermetikken


MÅLGRUPPE:
Ledere på alle nivå. 

MÅLSETTING:
Gi grunnleggende opplæring innen helse, miljø og sikkerhet slik Arbeidsmiljøloven krever. 

TID INNHOLD
09:00 09:50 Systematisk HMS-arbeid og roller i HMS arbeidet
10:00 10:50 Arbeidsmiljøloven og sentrale forskrifter
11:00 12:00 Metoder i HMS-arbeid
12:00 12:45 Lunsj
12:45 13:45 Ergonomi i arbeidshverdagen - sykerfraværsoppfølging
14:00 14:45 Psykososialt arbeidsmiljø
14:50 15:50 Konflikthåndtering og varsling av kritikkverdige forhold
15:50 16:00 Oppsummering

KURSHOLDERE:

Kurset gjennomføres av UNIVI Bedriftshelsetjeneste,og forelesere er John Christian Bech og Eli Rongved.


PÅMELDING: 

  • Telefon: 76110520 eller e-post: post@univi.no
  • Kursavgift: 4.800,- pr deltaker inkl. kursmateriell og bevertning.
  • Påmeldingsfrist: Frem til 16. februar, såfremt det er ledige plasser.
  • Bindende påmelding. 
  • Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp betales full deltakeravgift.
  • Betalt deltakeravgift kan fritt benyttes av andre i samme firma.
  • Det tas forbehold om at kurset kan bli avlyst ved for få påmeldte deltakere.