Kurs: HMS lederkurs Sortland

SPESIALTILBUD


DATO: 4. april 2019
TID    : 08:00 - 15:00
STED: Kulturfabrikken Sortland - kursrom Hermetikken


MÅLGRUPPE:
Ledere på alle nivå. 

MÅLSETTING:
Gi grunnleggende opplæring innen helse, miljø og sikkerhet slik Arbeidsmiljøloven krever.

TID INNHOLD
08:00 08:50 Systematisk HMS-arbeid og roller i HMS arbeidet
09:00 09:50 Arbeidsmiljøloven og sentrale forskrifter
10:00 10:30 Metoder i HMS-arbeid
10:30 11:00 Fysiske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorer
11:00 11:45 Lunsj
11:45 12:45 Ergonomi i arbeidshverdagen - sykefraværsoppfølging
13:00 13:50 Psykososialt arbeidsmiljø
14:00 14:50 Konflikthåndtering og varsling av kritikkverdige forhold
14:50 15:00 Oppsummering

KURSHOLDERE:
Kurset gjennomføres av UNIVI Bedriftshelsetjeneste, forelesere er Ellen Val og Eli Rongved.


PÅMELDING: 

  • Telefon: 76110520 eller e-post: post@univi.no

  • Kursavgift: Kr 3.900,- pr deltager inkl materiell og bevertning.

  • Påmeldingsfrist: Frem til 25. mars, såfremt det er ledige plasser.

  • Bindende påmelding.

  • Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp betales full deltakeravgift.

  • Betalt deltakeravgift kan fritt benyttes av andre i samme firma.

  • Det tas forbehold om at kurset kan bli avlyst ved for få påmeldte deltakere.