Kurs: HMS lederkurs Lofoten


DATO: 11. april 2018
TID    : 08:00 - 15:00
STED: Nyvågar rorbuhotell – Kabelvåg - Lofoten


MÅLGRUPPE:
Ledere på alle nivå. 

MÅLSETTING:
Gi grunnleggende opplæring innen helse, miljø og sikkerhet slik Arbeidsmiljøloven krever.

TID INNHOLD
08:00 08:50 Systematisk HMS-arbeid og roller i HMS arbeidet
09:00 09:50 Arbeidsmiljøloven og sentrale forskrifter
10:00 10:30 Metoder i HMS-arbeid
10:30 11:00 Fysiske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorer
11:00 11:45 Lunsj
11:45 12:45 Ergonomi i arbeidshverdagen - sykefraværsoppfølging
13:00 13:50 Psykososialt arbeidsmiljø
14:00 14:50 Konflikthåndtering og varsling av kritikkverdige forhold
14:50 15:00 Oppsummering

KURSHOLDERE:
Kurset gjennomføres av UNIVI Bedriftshelsetjeneste, forelesere er Ellen Val og Eli Rongved.


PÅMELDING: 

  • Telefon: 76110520 eller e-post: post@univi.no
  • Kursavgift: Kr 4.800,- pr deltager inkl materiell og bevertning.
  • Påmeldingsfrist: Frem til 9. april, såfremt det er ledige plasser.
  • Bindende påmelding. 
  • Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp betales full deltakeravgift.
  • Betalt deltakeravgift kan fritt benyttes av andre i samme firma.
  • Det tas forbehold om at kurset kan bli avlyst ved for få påmeldte deltakere.