Kurs: Grunnkurs Arbeidsmiljøopplæring


DATO: 15. og 22. mai 2017
TID    : 08:30 - 15:00
STED: Nyvågar rorbuhotell – Kabelvåg - Lofoten


MÅLGRUPPE:
Opplæring for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg som har avtalt kortere grunnopplæring enn 40 timer. Kurset gir en kortfattet innføring i de viktigste temaer innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Kurset er tilpasset slik at det gjennomføres på to dager. 

MÅLSETTING:Gi opplæring innen helse, miljø og sikkerhet slik Arbeidsmiljøloven krever, gjennom
klasseromsundervisning, gruppearbeid og oppgaver.

KURSINNHOLD:
DAG 1:    Systematisk HMS-arbeid, roller i HMS-arbeidet, arbeidsmiljøloven, fysiske arbeidsmiljøfaktorer, bruk av verneutstyr, kjemisk helsefare og metoder i HMS- arbeid.
DAG 2:    Psykososialt arbeidsmiljø, helsefremmende arbeidsplasser, sykefraværsoppfølging, rusmisbruk i arbeidslivet, konflikthåndtering og varsling av kritikkverdige forhold.

KURSHOLDERE:
Kurset gjennomføres av UNIVI Bedriftshelsetjeneste, og forelesere er Ellen Val og Eli Rongved.


PÅMELDING: 

  • Telefon: 76110520 eller e-post: post@univi.no
  • Kursavgift: Kr 5.500,- pr deltager inkl materiell og bevertning.
  • Påmeldingsfrist: Frem til 2. mai, såfremt det er ledige plasser.
  • Bindende påmelding. 
  • Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp betales full deltakeravgift.
  • Betalt deltakeravgift kan fritt benyttes av andre i samme firma.
  • Det tas forbehold om at kurset kan bli avlyst ved for få påmeldte deltakere.