Kurs: 40-timers HMS-kurs


DATO: 1., 2., 8. og 9. mars 2018
TID    : 08:30 - 15:00
STED: Kulturfabrikken, Sortland


MÅLGRUPPE:
Verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og andre som ønsker en grunnleggende innføring i godt HMS-arbeid. 

MÅLSETTING:
Gi opplæring innen helse, miljø og sikkerhet slik Arbeidsmiljøloven krever, gjennom klasseromsundervisning, gruppearbeid og oppgaver.

KURSINNHOLD:
DAG 1:    Systematisk HMS-arbeid, arbeidsmiljøloven, fysiske arbeidsmiljøfaktorer, bruk av verneutstyr, beredskapsplan og krisehåndtering.
DAG 2:    Helseovervåking, kjemisk helsefare, stress og stressmestring, metoder i HMS-arbeid og gjennomgang av hjemmeoppgave.
DAG 3:     Psykososialt arbeidsmiljø og varsling av kritikkverdige forhold.
DAG 4:     Helsefremmende arbeidsplasser, sykefraværsoppfølging, rusmisbruk i arbeidslivet og gjennomgang av hjemmeoppgave.

PS. Det må påberegnes en hel dag med oppgaveløsning i egen virksomhet mellom kursdag 2 og 3.

KURSHOLDERE:
Kurset gjennomføres av UNIVI Bedriftshelsetjeneste, og forelesere er John Christian Bech, Tove Johansen, Eli Rongved og Runar Kristensen.

PROGRAM:
Se fullstendig program HER


PÅMELDING: 

  • Telefon: 76110520 eller e-post: post@univi.no
  • Kursavgift: 7.800,- pr deltaker inkl. materiell og bevertning.
  • Påmeldingsfrist: Frem til 16. februar, såfremt det er ledige plasser.
  • Bindende påmelding. 
  • Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp betales full deltakeravgift.
  • Betalt deltakeravgift kan fritt benyttes av andre i samme firma.
  • Det tas forbehold om at kurset kan bli avlyst ved for få påmeldte deltakere.