Kurs: 40-timers HMS-kurs Vesterålen

SPESIALTILBUD


DATO: 26.-27. mars og 2.-3. april 2019
TID    : 08:30 - 15:00
STED: Kulturfabrikken, Sortland - kursrom Hermetikken


MÅLGRUPPE:
Verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og andre som ønsker en grunnleggende innføring i godt HMS-arbeid. 

MÅLSETTING:
Gi opplæring innen helse, miljø og sikkerhet slik Arbeidsmiljøloven krever, gjennom klasseromsundervisning, gruppearbeid og oppgaver.

KURSINNHOLD:
DAG 1:    Systematisk HMS-arbeid, arbeidsmiljøloven, fysiske arbeidsmiljøfaktorer, bruk av verneutstyr, beredskapsplan og krisehåndtering.
DAG 2:     Helseovervåking, kjemisk helsefare, stress og stressmestring, metoder i HMS-arbeid og presentasjon av hjemmeoppgave.
DAG 3:     Psykososialt arbeidsmiljø og varsling av kritikkverdige forhold.
DAG 4:     Helsefremmende arbeidsplasser, sykefraværsoppfølging, rusmisbruk i arbeidslivet og gjennomgang av hjemmeoppgave.

PS. Det må påberegnes en hel dag med oppgaveløsning i egen virksomhet mellom kursdag 2 og 3.

KURSHOLDERE:
Kurset gjennomføres av UNIVI Bedriftshelsetjeneste, og forelesere er Ellen Val, Eli Rongved, Tove Johansen og Runar Kristensen.


PÅMELDING: 

  • Telefon: 76110520 eller e-post: post@univi.no

  • Kursavgift: 6.500,- pr deltaker inkl. materiell og bevertning.

  • Påmeldingsfrist: Frem til 15. mars, såfremt det er ledige plasser.

  • Bindende påmelding.

  • Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp betales full deltakeravgift.

  • Betalt deltakeravgift kan fritt benyttes av andre i samme firma.

  • Det tas forbehold om at kurset kan bli avlyst ved for få påmeldte deltakere.